Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Biên

Monday, 06/07/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử phòng GD& ĐT AN BIÊN
 • Vũ Tri
  • Vũ Tri

  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   vutri@tentinh.gov.vn
 • Vũ Thị
  • Vũ Thị

  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại:
   0982 874100
  • Email:
   vthi@tentinh.gov.vn
 • Trần M
  • Trần M

  • Chức vụ:
   Phó Thanh Tra
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại:
   0987654332
  • Email:
   tranm.pgd@tentinh.gov.vn
 • Thanh tra
  • Thanh tra

  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại:
   098.3821141
  • Email:
   thanhtra.pgd@tentinh.edu.vn
 • Tran A
  • Tran A

  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   trana.pgd@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn A
  • Nguyễn A

  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Chuyên môn:
  • Lĩnh vực phụ trách:
  • Điện thoại:
   059.826000
  • Email:
   nguyena.pgd@tentinh.edu.vn